Huisregels – House rules – Règles de la maison

Omwille van eerdere misverstanden zien we ons verplicht dit charter op te stellen waar we onze klanten vragen zich aan te houden.
Thai Tuk Wan biedt GEEN ENKELE EROTISCHE DIENSTEN aan onder geen enkele vorm.watpo
We verlenen Thaise Traditionele Massage volgens de WatPo Traditional Medicinal School waarden, ontspannende amandelolie massage, rug-nek en schoudermassage en voetreflexologie op Thaise wijze.
Gelieve dus ons en zeker uzelf niet in de verlegenheid te brengen door oneerbare voorstellen te maken of te suggereren op geen enkele manier dan ook.
Indien U zich niet aan deze afspraak kan houden zullen we U met aandrang vragen de zaak onmiddellijk te verlaten en bent U niet meer welkom.
Bij Thai Tuk Wan houden we vast aan de oorsprong van de Traditionele Thaise Massage, gelieve deze en onze cultuur te respecteren.

Dank U,

Kanokrat Van Waelem
Jo Van Waelem


En raison de malentendus antérieures, nous sommes obligés d’établir cette charte à laquelle nous demandons à nos clients d’adhérer.
Thai Tuk Wan n’offre AUCUN SERVICE EROTIQUE sous quelque forme que ce soit.

Nous proposons des massages traditionnels thaïlandais selon les valeurs de l’école de médecine traditionnelle WatPo, des massages relaxants à l’huile d’amande, des massages du dos et des épaules et de la réflexologie des pieds à la thaïlandaise.
Alors, s’il vous plaît, ne nous embarrassez pas et surtout ne vous embarrassez pas en faisant ou en suggérant des propositions indécentes de quelque manière que ce soit.
Si vous ne pouvez pas respecter cet accord, nous vous demanderons instamment de quitter immédiatement l’entreprise et vous n’êtes plus le bienvenu.
Chez Thai Tuk Wan, nous adhérons aux origines du massage thaïlandais traditionnel, veuillez le respecter ainsi que notre culture.

Merci,

Kanokrat Van Waelem
Jo Van Waelem


Due to previous misunderstandings, we are obliged to draw up this charter to which we ask our customers to adhere.
Thai Tuk Wan does NOT OFFER ANY EROTIC SERVICES in any form.

We provide Thai Traditional Massage according to WatPo Traditional Medicinal School values, relaxing almond oil massage, back-neck and shoulder massage and foot reflexology in Thai way.
So please do not embarrass us and especially yourself by making or suggesting indecent proposals in any way.
If you cannot keep to this agreement, we will insistently ask you to leave the business immediately and you are no longer welcome.
At Thai Tuk Wan we hold on to the origins of Traditional Thai Massage, please respect this and our culture.

Thank you,

Kanokrat Van Waelem
Jo Van Waelem

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Thai Tuk Wan, ondernemingsnummer BE0830.199.145, Frans Loriesstraat 21, 1500 Halle.

Afspraken en behandeling

  1. We werken enkel op afspraak gemaakt via de website of via telefoon. Voor de afspraak vragen we een paar gegevens zoals telefoonnummer, naam en Email adres.
  2. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden u volledig aangerekend.
  3. Thai Tuk Wan is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Onze behandelingen zijn niet medisch en ook niet bedoeld als alternatief voor een medische behandeling. Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.

Hygiëne

  1. Uit respect voor jezelf, onze andere klanten en onszelf hechten wij het uiterste belang aan hygiëne.
  2. Alle handdoeken en massagetafelbekleding worden gewisseld na iedere klant.

Aansprakelijkheid

  1. Thai Tuk Wan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling, tenzij de cliënt kan bewijzen dat er sprake is van een grove fout of opzet. In dat geval komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Thai Tuk Wan verzekerd is.
   Thai Tuk Wan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
   Thai Tuk Wan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
  2. Absolute algehele contra-indicaties (Bij deze aandoeningen worden er geen massages gegeven)
   Hartaandoeningen
   Ernstige vaataandoeningen
   Trombose
   Koorts
   Infectie en infectieziekte (griep, long- en keelontsteking) Hoge bloeddruk
   Kanker
   Besmettelijke huidziekte
   Totale uitputting
   Hevige algemene pijn (geen spierpijn)
   Bij gebruik van drugs of alcohol
   Bij gebruik van medicijnen als bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva
  3. Relatieve algehele contra-indicaties (Er kan massage gegeven worden, met aangepaste druk en/of techniek)
   Diabetes
   Burn-out
   Lichte vaataandoeningen
  4. Absolute plaatselijke contra-indicaties (Plaatselijk mag er niet gemasseerd worden)
   Botbreuk
   Recente operatie
   Bloeduitstorting
   Spierscheur
   Kneuzing of verwonding
   Recente whiplash
   Twijfelachtige verdikking
   Relatieve plaatselijke contra-indicatie (plaatselijk mag wel gemasseerd worden, echter met aangepaste druk en/of techniek)
   Sterk behaarde huid
   Niet besmettelijke huidziekte
   Spataderen

Betalingen

  1. Alle behandelingen dienen direct voldaan te worden contant of d.m.v maestro, visa, mastercard.

Cadeaubonnen

  1. Alle cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig
  2. Bij het boeken van een afspraak met cadeaubon bent u verplicht het nummer van de bon op te geven.
  3. Indien u niet komt opdagen alhoewel u toch geboekt heeft zal de cadeaubon uit ons systeem verwijderd worden. U kan dan met deze bon geen afspraak meer maken.
  4. De cadeaubonnen kunnen niet omgeruild worden tegen cash noch zal er wisselgeld op het resterend tegoed betaald worden.

Site gebouwd met WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: